Referenca SI in RF in uporaba na univerzalnem plačilnem nalogu

SI in RF referenca

SI in RF referenci sta dve vrsti referenc, ki se uporabljata pri plačilih preko univerzalnega plačilnega naloga. SI referenca je slovenska referenca, ki je označena s predpono SI, sledi pa ji niz številk, zapisanih skladno s posebnimi pravili. RF referenca je referenca po standardu ISO 11649:2009(E) in je priporočena s pravili SEPA za kreditna in debetna plačila. Označena je s predpono RF, sledi pa ji niz številk in/ali črk.

Uporaba teh referenc omogoča lažje sledenje plačil in boljšo organizacijo finančnih transakcij. Vsaka od teh referenc ima svoje posebnosti in pravila uporabe, zato je pomembno, da se pred uporabo pozanimate o njihovih lastnostih.

Referenco praviloma določi prejemnik plačila in jo sporoči plačniku (npr. izda račun, obračun, pošlje pogodbo, plačilni nalog). Namenjena je avtomatski prepoznavi plačil ter avtomatskemu usklajevanju evidenc oziroma postavk v postopku knjiženja prejetih plačil. S tem je omogočena poenostavitev postopkov povezanih s procesiranjem prejetih plačil.


Referenca SI

Z referenco SI se omogoča nadaljnja uporaba modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve, ki so bila opredeljena v Navodilu za oblikovanje in uporabo modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve v plačilnem prometu

Struktura reference SI:

  • na 1. in 2. mestu: konstanta SI
  • na 3. in 4. mestu: številka modela
  • od 5. do 26. mesta: vsebina modela, ki je sestavljena iz največ 22 znakov, od tega do 20 številk in največ dva vezaja

Primer vizualnega zapisa: SI05 19-1235-84503

Primer elektronskega zapisa: SI0519-1235-84503


Referenca RF

Referenca RF se uvaja s shemami SEPA za kreditna in debetna plačila po standardu ISO 11649:2009(E). Ponudniki plačilnih storitev bodo pri izvajanju plačilnih transakcij upoštevali pravila za kontrolo izračuna kontrolnih številk. Referenca RF omogoča uporabo številk ter malih in velikih črk, večjo kontrolo in s tem večjo točnost podatkov ter uporabo v celotnem SEPA območju, zato je njena uporaba priporočljiva.

Predvideva se, da bo referenca RF v prihodnje nadomestila že obstoječe nacionalne standarde na področju določanja referenc v različnih državah območja SEPA.

Struktura reference RF:

  • na 1. in 2. mestu: konstanta RF
  • na 3. in 4. mestu: kontrolna številka, izračunana po modulu MOD 97-10, ki je definiran v standardu ISO/IEC 7064
  • od 5. do 25. mesta: zaporedje dovoljenih znakov*, ki določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi posebni znaki niso dovoljeni

*Dovoljeni znaki: numerični znaki od 0 do 9; male in velike črke od A do Z po kodni tabeli (UTF-8), z naborom znakov v latinici.


Primeri vizualnega zapisa:

RF55 20231245 (20231245 je npr. številka računa/pogodbe/št.artikla)

RF54 POPLAVE2023

RF65 LETOVANJE 


Generiraj/Preveri RF referenco za UPN nalog