Podjetnikov Pomočnik


Zelena in digitalna prihodnost


Poslovne aplikacije

Pomagamo vam pri digitalni transformaciji vašega poslovanja. Vaši poslovni procesi potrebujejo aplikativno podporo. S podporo profesionalnih spletnih, mobilnih in namiznih aplikacij vam rešimo težave pri izvajanju poslovnih procesov.

e-Računi

Vse kar potrebujete tako za izdelavo, izdajo in prejemanje e-računov. Iz vaših podatkov , ki se lahko nahahajo v različnih oblikah npr. v podatkovnih zbirkah, excel, word, tekstovnih in ostalih datotek vam pripravimo podatke v predpisani XML e-slog obliki.

Digitalno podpisovanje

Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom ima enako dokazno vrednost kot lastnoročni podpis. Pomagamo vam pri implementaciji digitalnega podpisovanja PDF in XML datotek.

Programi in programske komponente

Za uporabo znotraj vaših rešitev so vam na voljo knjižnice z programskimi vmesniki, ki jih je mogoče uporabiti znotraj različnih razvojnih orodij.

PDF

PDF datoteke so ena izmed najbolj razširjenih formatov elektronskih dokumentov. Standard je bil ustvarjen z namenom neodvisnega prikazovanja dokumentov. Pomagamo vam pri kreiranju, pretvorbi iz ostalih formatov, pretvorbi v PDF/A in drugih manipulacijah PDF datotek.

Spletne storitve

Narašča trend storitev v oblaku, ko se je potrebno povezati do željenih podatkov preko spletnih storitev ali pa svoje podatke izpostaviti preko spletnih storitev drugim uporabnikom. Pomagamo vam tako pri povezovanju na spletne storitve kot pri izvedbi lastne spletne storitve, ki jo izpostavite drugim.