e-Računi

Vse kar potrebujete tako za izdelavo, izdajo in prejemanje e-računov. Iz vaših podatkov, ki se lahko nahahajo v različnih oblikah npr. v podatkovnih zbirkah, excel, word, tekstovnih in ostalih datotek vam pripravimo podatke v predpisani XML e-slog obliki.

V pomoč smo vam pri celotnem procesu implementacije:

 • Izdelavi ovojnice
 • Izdelavi XML e-slog datotek
 • Izdelavi XSLT/PDF vizualizacije
 • Pripravi prilog
 • Pridobivanju in nameščanju kvalificiranega digitalnega potrdila
 • Izvedbi digitalnega podpisa
 • Pošiljanju
 • Prejemanju
 • Validaciji in verifikaciji vhodnih in izhodnih podatkov
 • Preverjanju semantične in vsebinske pravilnosti datotek
 • Preverjanju digitalnega podpisa