Kako izdam e-Račun

E-račun je dokument, ki predstavlja izdan ali prejet račun v standardizirani digitalni obliki. Poznamo več formatov, najpogosteje pa se uporablja XML in PDF format, ki sta tudi najbolj primerna za namen dolgoročne hrambe.

Vse kar potrebujete tako za izdelavo, izdajo in prejemanje e-računov. Iz vaših podatkov, ki se lahko nahahajo v različnih oblikah npr. v podatkovnih zbirkah, excel, word, tekstovnih in ostalih datotek vam pripravimo podatke v predpisani XML e-slog obliki.

V pomoč smo vam pri celotnem procesu implementacije:

 • Konverzija v druge formate
 • Izdelavi ovojnice
 • Izdelavi XML e-slog standardiziranih datotek
 • Izdelavi XSLT/PDF vizualizacije
 • Pripravi ustreznih prilog
 • Pridobivanju in nameščanju kvalificiranega digitalnega potrdila za potrebe digitalnega podpisa
 • Izvedbi kvalificiranega digitalnega podpisa
 • Pošiljanju izdanih računov
 • Prejemanju vhodnih računov
 • Validaciji in verifikaciji vhodnih in izhodnih podatkov
 • Preverjanju semantične in vsebinske pravilnosti datotek
 • Preverjanju digitalnega podpisa in časovnega žiga

E-račun vam omogoča prihranek časa in denarja