Sistemska integracija vašega informacijskega sistema

Za uporabo znotraj vaših aplikacij vam implementiramo knjižnice po meri z programskimi vmesniki, ki jih je mogoče uporabiti znotraj različnih razvojnih orodij. Večina knjižnic je izdelanih na osnovi MS .NET tehnologije, mogoče pa jih je uporabiti tudi v drugih programskih jezikih preko npr. COM vmesnikov.

Primeri programskih knjižnjic (DLL-jev):

  • Knjižnica za podpis XML dokumentov (e-slog, ...itd)
  • Knjižnica za podpis PDF dokumentov (izdani računi, pogodbe, priloge, ..itd)
  • Knjižnica za pretvorbo HTML v sliko
  • Drugo

Primeri orodij:

  • Konzolna aplikacija za podpis XML dokumentov (e-slog, ...itd)
  • Namizna aplikacija za združevanje več PDF dokumentov v enega
  • Spletna aplikacija za delo z dokumenti
  • Spletna storitev (javna ali privatna)
  • Aplikacija za pretvorbo HTML v sliko
  • Orodja po meri