Izdelava in pretvorba PDF datotek

PDF datoteke so ena izmed najbolj razširjenih formatov elektronskih dokumentov. Standard je bil ustvarjen z namenom neodvisnega prikazovanja dokumentov. Pomagamo vam pri kreiranju, pretvorbi iz ostalih formatov, pretvorbi v PDF/A in drugih manipulacijah PDF datotek.

Pomagamo vam pri manipulaciji PDF datotek:

 • Kreiranje PDF datotek (npr. računi, priloge, ..itd)
 • Združevanje več datotetek v eno
 • Razdruževanje ene datoteke v več manjših
 • Pretvorba v format za dolgoročno hrambo PDF/A
 • Zaščita PDF datotek z geslom
 • Izvleček tekstov iz PDF datotek za potrebe iskanja po vsebini
 • Digitalno podpisovanje PDF datotek


Pogosti primeri PDF datotek v praksi:

 • Elektronski računi
 • Naročilnice
 • Dobavnice
 • Pogodbe
 • UPN obrazci